สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
TEL. 02-318-3655 , 081-866-7072 Line ID : @JANIVIS

รับสมัครงาน

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถส่งของ 1 อัตรา (ด่วน)

Qualifications :

1. เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
3. ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
4. มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว
5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
6. รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
7. สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
8. ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา

Responsibilities :

ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่
janivis2008@hotmail.com