สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
TEL. 02-318-3655 , 081-866-7072 Line ID : @JANIVIS

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4002 cc (4×40มม.)(28-30แผ่น)

฿109,000.00

4002-CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28- 30 แผ่น ( 70 แกรม) 23 – 25 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level P-4 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.

รหัสสินค้า: 3837 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องท ำลำยเอกสำรอัตโนมัติ ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
 4002-CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28- 30 แผ่น ( 70 แกรม) 23 – 25 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level P-4 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.
 ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 400 มม.
 ความเร็วในการตัด 0.10 เมตร/วินาที
 “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดท างานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 “ESM” (Energy saving mode) มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 “ECC” (Electronic capacity control) บอกสถานะการย่อยเอกสาร เพื่อช่วยป้องกันกระดาษติด
 กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง ง่ายต่อการน าเอกสารออกไปทิ้ง
 ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 ขนาดความจุตัวถัง 210 ลิตร ความจุถังใส่กระดาษ 165 ลิตร
 ก าลังไฟในการท าลายเอกสาร 1300 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 970 x 640 x 590มม.
 น้ าหนัก 87 กก.  ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)

มีบริการ ONSITE SERVICE

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 90 kg