สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
TEL. 02-318-3655 , 081-866-7072 Line ID : @JANIVIS
ลดราคา!

IDEALเครื่องทำลายเอกสาร ไอดีล 4002 S ตัดตรง(39-41แผ่น)

Original price was: ฿110,000.00.Current price is: ฿105,000.00.

เครื่องทำลายเอกสาร คุณภาพดี มีประกัน: -โทร 0818667072

ท าลายเอกสารได้ครั้งละ 39 – 41 แผ่น ( 70 แกรม) 33 – 35 แผ่น ( 80 แกรม )

Security Level P-2 (DIN 66399)

ท าลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกท าลาย 6 มม.

รหัสสินค้า: 1133 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ รุ่น IDEAL 4002 ตัดตรง

เครื่องท ำลำยเอกสำรอัตโนมัติ ช่วยให้เอกสารถูกท าลายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และช่วยลดจ านวนเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกไปจาก โต๊ะคุณ ท าให้แผนกหรือส านักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

 4002 — ท าลายเอกสารได้ครั้งละ 39 – 41 แผ่น ( 70 แกรม) 33 – 35 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level P-2 (DIN 66399) ท าลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกท าลาย 6 มม.

 ท าลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดี ดีวีดี และแผ่นดิสก์

 หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 400 มม.  ความเร็วในการตัด 0.12 เมตร/วินาที

 “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดท างานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น

 “ESM” (Energy saving mode) มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน

 “ECC” (Electronic capacity control) บอกสถานะการย่อยเอกสาร เพื่อช่วยป้องกันกระดาษติด

 กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะท างานต่อ (Auto Start/Stop)  มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH

 กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)

 กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการท างานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)

 กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการท างานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)

 ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง ง่ายต่อการน าเอกสารออกไปทิ้ง

 ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย

 ขนาดความจุตัวถัง 210 ลิตร ความจุถังใส่กระดาษ 165 ลิตร

 ก าลังไฟในการท าลายเอกสาร 1300 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์

 ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 970 x 640 x 590มม.

 น้ าหนัก 82 กก.

 ผลิตจากประเทศเยอรมันนี

 รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 90 กก.